Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

Martini Majeur - 26 november in Martinikerk Sneek

26 november: Allerzielen

ZONDAG 26 NOVEMBER is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag worden de overledenen van het voorafgaande (kerkelijk) jaar bij naam genoemd en wordt een kaars aangestoken voor iedereen die in dit jaar is overleden. Naaste familieleden zijn voor deze dienst uitgenodigd.

De gentlemen van het MJKS, Martini Majeur, werken mee aan deze dienst. Zij zingen drie motetten t.w. Ubi Caritas van Maurice Duruflé, Lord for thy tender mercy's sake van Richard Farrant en Let thy mercyfull ears van Thomas Mudd. Bij het aansteken van de kaarsen wordt voorts het Miserere van Wolfgang Amadeus Mozart gezongen.

Ds. Fedde Welbedacht en ds. Jan Willem Nieboer zullen gezamenlijk in deze dienst voorgaan.
De dienst begint om 10:00 uur

home ...