Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

Zondagavondzang in Wijckel

Op zondag 2 februari vindt een muzikale zangavond plaats in de Vaste Burchtkerk in Wijckel. Deze zangdienst houdt het midden tussen een vesper en een Evensong. Omdat 2 februari de laatste zondag is van Epifanie (de periode na kerst waarin het in het kerkelijk jaar gaat om de verschijning van Jezus op aarde als de blinkende Morgenster) is de liturgie rond dit thema opgebouwd: 'Jezus, het Licht van de wereld'.

Medewerking wordt verleend door Martini Majeur, de mannengroep van het Martini Jongenskoor uit Sneek o.l.v. Trevor Mooijman. Het koor heeft als doel te zingen volgens de Engelse koortraditie, evenals de Engelse jongenskoren bestaan de uitvoeringen van het koor o.a. uit het zingen van de Festivals of Lessons and Carols for Advent en de Anglicaanse Evensong, waarin anthems, psalmen en hymnes centraal staan.

De samenzang gebeurt in het Nederlands, maar de opzet van een Evensong (avondgebed) wordt in grote lijnen wel aangehouden. Er worden Psalmen en Gezangen gezongen in afwisseling met het koor en er zal een aantal instrumentale onderdelen ten gehore worden gebracht.Zondag 2 februari 2020
Zangavondzang met organist Roelof van Luit
Locatie: Vaste Burchtkerk Wijckel
Martini Majeur
Aanvang: 19:30 uur
Toegang vrij, iedereen is welkom!

home ...