Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

ANBI-Status - Martini Koorschool Sneek

Culturele ANBI-status

Stichting Martini Koorschool Sneek - De koepel waaronder het Martini Jongenskoor Sneek valt - heeft de Culturele ANBI-status. Voor mensen of bedrijven die het Martini Jongenskoor Sneek willen ondersteunen heeft dit aantrekkelijke fiscale voordelen.

Algemene informatie

Vanuit de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichtingen volgt de volgende informatie:

Stichting Koorschool Sneek
Handelsregister: Kamer van Koophandel Leeuwarden
Fiscaal nummer: 816209728
Rek: 341.336.734, Rabobank Zuid-West Friesland

Financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid

Het bestuur van de St. Martini Koorschool Sneek wordt gevormd door:
Voorzitter: Fetze Tigchelaar, Reduzum
Secretaris: Alwina van der Mark
Penningmeester: Eelke Bragt, Sneek
De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk.

Overig:

Artistiek leider: Trevor Mooijman, Veendam
Concert-coördinator: Fetze Tigchelaar, Reduzum

Doelstelling van de Stichting Martini Koorschool Sneek

Het bevorderen van koorzang in de meest uitgebreide zin. Het opleiden van kinderen en jongeren en hen kennis laten maken met klassieke muziek.

Aanvullende documentatie:

Beleidsplan: Klik hier
Activiteiten 2015: Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier


MJKS-Jongens voor het Concertgebouw in Amsterdam

home ...