Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

Fryske Mattéus

MJKS-jongens voor het concertebouw - Amsterdam

TEKST 4: Het jongens/kinderkoor

Wanneer zingt het jongens/kinderkoor?

In het openingskoor van de Matteüs Passie vragen de "dochters van Zion", gezongen door volwassenenkoor 1, aan "de gelovigen", gezongen door volwassenenkoor 2, om uit te zien naar Christus (den Bräutigam = de bruidegom), die geduldig als een lam het kruis draagt en daarmee boet voor onze zonden. In deze melodie is het koraal "O Lamm Gottes, unschuldig" verwerkt. In het Frysk: "O Laam fan God, ûnskuldich". Dat wordt uitgevoerd door het jongens/kinderkoor, de "soprani in ripieno" (= sopranen in toevoeging). In de uitvoering worden alle 3 de koren gemengd.

In het slotkoor van het eerste deel zingen beide volwassenenkoren volledig samen. Een aparte rol is er voor de sopranen, die samen met het jongens/kinderkoor een koraalmelodie op tekst zingen: "O Mensch, bewein dein Sünde Groß". In het Frysk: "O Mins beskriem dyn sûnde grut". Dit hangt als een engelenkoor boven de andere stemmen.

Tussendoor zijn er nu en dan koralen, meerstemmige plechtige liederen, die kunnen worden meegezongen door het jongens/kinderkoor. Bij het MJKS-PLUSkoor zullen de vaste koorleden de sopraanpartij van deze koralen meezingen, de meeste schoolzangers beperken hun bijdrage tot het meezingen van openings- en slotkoor van het eerste deel.

Wat zingt het jongens/kinderkoor?

Het lied uit het openingskoor gaat over Christus, die het Lam Gods wordt genoemd, dat wordt geslacht = ter dood wordt gebracht aan het kruis. Terwijl Christus in zijn leven juist altijd geduldig was, werd hij tegelijk veracht (door het volk, door de autoriteiten). Hij wordt bezongen als degene die al het slechte van wat de mensen doen op zich heeft genomen en dat door zijn dood de mensen daarvan zijn verlost. Aan het slot wordt Jezus gevraagd om zich het lot van de (slecht doende) mensen aan te trekken.

Het lied uit het slotkoor gaat over de schuld die de mensen zich moeten realiseren, omdat ze slecht zijn omgegaan met Jezus, die geboren uit Maria, op aarde was gekomen om juist de mensen te helpen en het slechte van hen weg te nemen. De boodschap van het openingskoor wordt herhaald: Christus die bereid was zijn leven te geven voor alle mensen door aan het kruis te sterven.

Met het slotkoor eindigt het eerste deel van de Matteüs en daarmee de bijdrage van het jongens/kinderkoor. Na de pauze wordt het verhaal verder verteld van Jezus' voorgeleiding voor de hoge priester en de leiders van het volk, zijn verhoor door Pilatus en de overlevering aan het volk om gekruisigd te worden.
Er volgen nog hele mooie aria's waaronder "Erbarme Dich" (FR: "Erbarmje Jo"/ NL: "Heb medelijden") over Petrus zijn spijt, of Judas' berouw over zijn verraad in de aria "Gebt mir meinem Jesum wieder" (FR: "Ach hoe graach hie 'k Jezus wersjoen"/NL:"Geef mij mijn Jezus weer terug").
De sopraan zingt met 2 solerende hobo's een prachtige aria over de offerbereidheid van Jezus "Aus Liebe will Mein Heiland sterben" (FR: "Út leafde wol myn Heilân stjerre"/NL: "Uit liefde wil mijn verlosser sterven") . Allemaal meesterwerkjes op zich.
En als alles dan voorbij is en Jezus in zijn graf is gelegd, komt er nog een indrukwekkend slotkoor "Wir setzen uns, in Tränen nieder" (FR: "Wy sitte yn triennen fersonken"/NL: "Huilend gaan wij zitten"), waarin de gelovigen de dood van Jezus bewenen en hem rust en vrede toewensen.
Het is dan zo'n beetje 3 uur nadat jij en je medezangers de openingstonen van de Matteús hebben laten horen. Misschien mag je een keer het hele concert blijven om het volledige werk te beluisteren, misschien is dat gewoon te lang voor je. Niet getreurd! Er zijn heel veel mooie uitvoeringen te vinden op youtube, je vindt er vast wel eentje die jou bevalt!


Antwoorden Quizvragen TEKST 3: 1.C, 2.B, 2.B.


QUIZVRAGEN TEKST 4: Het jongens/kinderkoor

1. Wie zijn in het openingskoor de "dochters van Zion"?
A. De zangers van het tweede koor
B. De zangers van het jongens/kinderkoor
C. De zangers van het eerste koor
D. Alle zangers

2. Welke Fryske tekst zing je niet in het jongens/kinderkoor?
A. O Laam fan God, ûnskuldich
B. De deaden hat Hy 't libben jûn
C. Sa 't God it wol, sa sil it gean
D. O mins, beskriem dyn sûnde grut

3. Wie wordt er bedoeld met het Lam Gods?
A. Petrus
B. Maria
C. Christus
D. Matteüs

Een Friese Mattheüs Passie!
Het MJKS-PLUSkoor
Fryske Mattéus - Woord vooraf
Fryske Mattéus - Johann Sebastian Bach
Fryske Mattéus - Het lijdensverhaal van Jezus Christus
Fryske Mattéus - Bach's Matteüs Passie
Fryske Mattéus - Het jongens/kinderkoor
Fryske Mattéus - Het orkest
Fryske Mattéus - De Fryske Mattéus passy
Fryske Mattéus - Succesvolle start !
Fryske Mattéus - Impressie Harlingen

home ...