Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

Fryske Mattéus

Fryske Mattheus - Johann Sebastian Bach

TEKST 2: Het lijdensverhaal van Jezus Christus

In de Matteüs Passie wordt het lijdensverhaal, de gebeurtenissen in het leven van Jezus direct vooraf aan en de dood van Jezus zelf, gevolgd. Jezus' volledige naam is Jezus Christus, maar vaak wordt ook kortweg Jezus of Christus gebruikt. De tekst komt uit één van de vier bijbelboeken die over Jezus gaan, het evangelie van de schrijver Matteüs. Matteüs is niet de enige evangelist die over Jezus heeft geschreven, dat deden ook Lucas, Marcus en Johannes. Maar Matteüs' tekst leende zich het beste voor zo'n groot werk als deze passie.

Matteüs vertelt hoe Jezus en zijn discipelen (volgelingen) een laatste keer met elkaar gaan eten en dat Jezus daarin degene aanwijst die hem zal verraden. Deze Judas doet dat inderdaad op een avond en Jezus wordt dan gevangen genomen door de soldaten van wat we nu zouden noemen het stadsbestuur. Jeruzalem, de stad waar Jezus gevangen werd genomen, was toen bezet door de Romeinen. De soldaten stuurden hem daarom naar de baas van de Romeinen, Pilatus.

Pilatus wilde Jezus vrijlaten, maar dat wilden het volk en hun leiders niet. Die wilden dat Jezus zou worden gekruisigd, wat hetzelfde is als iemand ter dood brengen. Jezus werd daarop naar Golgotha, een plaats iets buiten Jeruzalem, gebracht om daar te worden gekruisigd, samen met 2 andere veroordeelden. Zijn moeder Maria was daarbij aanwezig.

De volgelingen van Jezus waren inmiddels allemaal gevlucht en één van hen, Petrus, kreeg erge spijt daarvan. Bach heeft daar een hele mooie aria - dat is een lied voor één zanger(es) - voor geschreven die je vast wel eens hebt gehoord: "Erbarme Dich". Jezus sterft uiteindelijk aan het kruis en daarmee eindigt het lijdensverhaal.

Als je het lied "Erbarme Dich" gezongen door een heel goede alt-zangeres (Delphine Galou) eens wilt horen, dan is dit een heel mooie opname:
Antwoorden Quizvragen TEKST 1: 1.B, 2.C, 3.C.


QUIZVRAGEN TEKST 2: Het lijdensverhaal van Jezus Christus

1. Door wie werd Jezus verraden aan de soldaten?
A. Petrus
B. Lucas
C. Judas
D. Pilatus

2. Naar welke plek werd Jezus toegebracht, nadat hij bij Pilatus was geweest?
A. Jeruzalem
B. Golgotha
C. Getsemané
D. Bethlehem

3. Wie was erbij toen Jezus werd gekruisigd?
A. Zijn discipel Petrus
B. Zijn moeder Maria
C. De evangelist Matteüs
D. De stadhouder Pilatus

Een Friese Mattheüs Passie!
Het MJKS-PLUSkoor
Fryske Mattéus - Woord vooraf
Fryske Mattéus - Johann Sebastian Bach
Fryske Mattéus - Het lijdensverhaal van Jezus Christus
Fryske Mattéus - Bach's Matteüs Passie
Fryske Mattéus - Het jongens/kinderkoor
Fryske Mattéus - Het orkest
Fryske Mattéus - De Fryske Mattéus passy
Fryske Mattéus - Succesvolle start !
Fryske Mattéus - Impressie Harlingen

home ...