Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

Oei, nog maar 3 weken!

MJKS-Pluskoor

Hoe staat het inmiddels met het MJKS-PLUSkoor?


In juni 2018 hebben we alle Friese basisscholen - in totaal 368 - schriftelijk uitgenodigd om mee te werken aan de Fryske Matthäus Passy in het kader van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Op onze brief reageerden zo'n kleine 25 scholen. De meeste aangeschrevenen lieten niets van zich horen, een handvol antwoordden met een variant op "uw brief in goede orde ontvangen, maar geen interesse". Gelukkig waren er positieve reacties, dus gingen we met goede zin en vertrouwen aan de slag!

Al direct was duidelijk dat 2 scholen uit Leeuwarden - CBS De Kinderkoepel en CBS Het Klaverblad - hele serieuze interesse hadden en ook daadwerkelijk ruimte en tijd beschikbaar stelden. Vrij snel daarna meldden CBS De Opdracht uit Ureterp en iets later ook CBS De Voorde uit Drachten zich aan. Aanvankelijk was er ook veel interesse bij een tweetal scholen uit Joure, maar toen het op wat concretere afspraken aankwam, besloot men zich toch terug te trekken. Het is nogal belangrijk - leert de ervaring met ons eigen Jongenskoor - dat je de ouders van de (kandidaaat)zangers achter je moet hebben staan. Dat was bij een aantal scholen een probleem, dus die haakten ook af.

Een aantal scholen had onze brief integraal onder de ouders van hun leerlingen verspreid en dat leverde een aantal individuele aanmeldingen op. Aan de laatste serie Lessons and Carols van het MJKS in december hadden een 3-tal kinderen uit Assen meegedaan, ook zij hadden veel zin in de Fryske Matthäus. Uiteindelijk kwamen we zo tot 6 lesplaatsen voor het MJKS-Plus-koor: 2 x Leeuwarden, 1x Ureterp, 1x Drachten, 1x Assen en uiteraard 1x Sneek, onze thuisbasis.

Vanaf begin november wordt er hard gewerkt op alle lesplaatsen, de kinderen krijgen wekelijks een uur les van een van de leden van onze artistieke staf, Sippie Broersma, zangdocent en/of Trevor Mooijman, dirigent van het MJKS. Er wordt flink geoefend om tekst en melodie van het openings- en slotkoor van het eerste deel van de Matthäus Passie goed in het gehoor en uit de mond te krijgen. De Fryske tekst is wel even een dingetje, maar met behulp van de in "geef Frysk" ingesproken teksten van Afûk (Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje) is dat iedereen inmiddels prima gelukt! Voor de puntjes op de i zijn er verder nog door Sippie ingezongen bestanden beschikbaar voor iedereen.

Inmiddels zijn de activiteiten op de lesplaatsen zo goed als afgerond en komen alle zangers - schoolkinderen en MJKS-zangers - vanaf begin maart nog 3 x bij elkaar voor een gezamenlijke repetitie. Op 15 maart vindt in Leeuwarden op De Kinderkoepel de laatste gezamenlijke repetitie plaats, waarbij Marcel Mandos, de artistiek leider van het Noord Nederlands Orkest (NNO) een inleidend praatje over de Matthäus-uitvoeringen zal geven. Vanaf 21 maart 'sil it dan heve' zoals we dat in Fryslân zeggen en vindt de generale repetitie plaats o.l.v. Reinhard Goebel, de (beroemde) Duitse dirigent, die ook alle concerten zal dirigeren.

Op deze website zullen we vanaf begin maart een paar keer per week lesstof aanbieden voor alle MJKS-Plussers en welke geïnteresseerde dan ook maar. Steeds worden weer andere wetenswaardige dingen verteld over Bach en de Matthäus Passy en aan het eind van de serie weet je aardig wat meer over dit prachtige stuk muziek en zijn componist. Elke keer worden er ook een paar quiz-vragen gesteld om je kennis wat te toetsen. We wensen iedereen veel plezier met de verdere voorbereiding en succes bij de uitvoeringen straks vanaf 22 maart!

Een Friese Mattheüs Passie!
Het MJKS-PLUSkoor
Fryske Mattéus - Woord vooraf
Fryske Mattéus - Johann Sebastian Bach
Fryske Mattéus - Het lijdensverhaal van Jezus Christus
Fryske Mattéus - Bach's Matteüs Passie
Fryske Mattéus - Het jongens/kinderkoor
Fryske Mattéus - Het orkest
Fryske Mattéus - De Fryske Mattéus passy
Fryske Mattéus - Succesvolle start !
Fryske Mattéus - Impressie Harlingen

home ...