Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

Het Martini Jongenskoor zingt voor Culturele Hoofdstad 2018

Friese jongens doe met ons mee !!!Op uitnodiging van het Noord Nederlands Orkest (NNO) werkt het Martini Jongenskoor Sneek (MJKS) in maart 2018 mee aan zes uitvoeringen van Johann Sebastian Bach's beroemde Matthäus Passion in verschillende plaatsen in Fryslân. Het MJKS verleent al meer dan 20 jaar met veel succes haar medewerking aan vele Matthäus Passion-uitvoeringen binnen en buiten Fryslân.

Speciaal voor Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 brengt het NNO de Matthäus Passion in het Fries. De Duitse tekst is in opdracht van het NNO integraal opnieuw vertaald door componist en tekstschrijver Peter Sijbenga.

Friese kinderen, jongens uit de bovenbouw van het basisonderwijs, worden in de gelegenheid gesteld om met het Martini Jongenskoor mee te doen aan dit bijzondere project. De Fryske Mattéus is één van de projecten van Lân fan Taal. Voor Friese kinderen vormt dit project een unieke gelegenheid om de schoonheid van het zingen in de Fryske taal zelf eens te ervaren en een unieke kans om in een professionele zetting met internationale solisten een bijzondere muzikale ervaring op te doen!

Alle basisscholen in Fryslân worden benaderd om hun leerlingen deze fantastische kans te bieden aan dit buitengewone gebeuren mee te doen! De staf van het Martini Jongenskoor zal, gelet op de spreiding van de aanmeldingen, op een viertal nader te kiezen locaties in Fryslân de voorbereiding, begeleiding en lessen van de kandidaat zangers realiseren. Samen met de jongens van het Martini Jongenskoor zullen de te zingen stukken worden ingestudeerd en uitvoering-klaar gemaakt. Het is de bedoeling om te komen tot een projectjongenskoor - kortweg: MJKS-PLUS - van tenminste 20 -25 jonge zangers per concert.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie!Een Friese Mattheüs Passie!
Het MJKS-PLUSkoor
Fryske Mattéus - Woord vooraf
Fryske Mattéus - Johann Sebastian Bach
Fryske Mattéus - Het lijdensverhaal van Jezus Christus
Fryske Mattéus - Bach's Matteüs Passie
Fryske Mattéus - Het jongens/kinderkoor
Fryske Mattéus - Het orkest
Fryske Mattéus - De Fryske Mattéus passy

home ...