Logo
Nieuwsbrief
December 2017
Terug... en VOORUIT !
Het jaar 2017 was wel een pittig jaar voor ons koor. We hebben weer veel concerten gehad en optredens gedaan en dat is een prestatie, want we moesten dat met steeds minder jongens doen. En toen ook onze zangdocent Vronie aangaf dat ze met de zomervakantie onze koorschool zou verlaten, werd het ons allemaal wel wat te moede! Maar we zijn er weer! We hebben een uitstekende zangdocent gevonden in de persoon van Sippie, die de jongens en sommige heren vanaf 1 september enthousiast les geeft. Op ons spetterende zomerfeest hebben we kennis mogen maken met Sippie. Ontwikkelingen waren er ook op het buitenfront: lesplaats de Kinderkoepel in Leeuwarden heeft inmiddels 2 nieuwe choristers opgeleverd, waar we heel blij mee zijn! Sinds oktober is er ook een lesplaats in Assen waar 3 probationers zich hebben voorbereid op de Lessons & Carolconcerten. We hopen dat dat ook weer nieuwe choristers mag opleveren. Maar dat is nog lang niet alles. In 2018 is het evenement Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en in dat kader is het MJKS door het Noord Nederlands Orkest gevraagd om samen met hun en hun concertkoor een echte Fryske Mattéuspassy te zingen door héél Fryslân. Daar is een groot jongenskoor voor nodig! We – vooral Trevor- zijn druk bezig geweest en nog steeds om zoveel mogelijk kinderen in Fryslân enthousiast te krijgen voor dit project. Inmiddels hebben we een tweede lesplaats in Leeuwarden, één in Ureterp en waarschijnlijk straks ook nog in Drachten. Ook zijn er sinds een aantal weken weer een paar jongens bijgekomen in Sneek, dus al met al, met die Friese Matthäus straks in maart komt het wel goed!
Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen zitten we al weer midden in onze Lessons & Carols cyclus. Dit jaar krijgen we aanvulling van het Jongenskoor Dalfsen en zingen we ook een paar composities van hun dirigent. Ook Martini Majeur, onze gentlemensectie, breidt gaandeweg uit, met een paar halfvaste tot inmiddels al (bijna) vaste zangers, die hun gewaardeerde steentje bijdragen aan de prachtige koorklank die we met zijn allen neerzetten! Een minpuntje dit jaar is wel de achterblijvende groei van de Martini Girl Choristers, op het zomerfeest moesten we helaas van onze 2 zangeressen afscheid nemen. Er gloort echter wat hoop, nieuwe meisjes melden zich aan en we verwachten dat er binnenkort een AMV-klasje kan beginnen. Het komende jaar starten we uiteraard weer met een nieuwjaarsfeest, waarover hieronder meer en dan is er al weer snel een choral evensong in Dronrijp en natuurlijk de voorbereiding van de Fryse Mattéus. We zijn blij dat het bestuur weer op werkkracht is met de terugkeer van onze voorzitter, anderzijds hopen  we in 2018 een of twee nieuwe kandidaten te kunnen interesseren om onze bestuurlijke gelederen te komen versterken. We gaan een mooi jaar tegemoet met weer vele interessante concerten, excursies en evenementoptredens. Iedereen heel goede feestdagen gewenst en een voorspoedige start van een vocaal vruchtbaar 2018!
Nieuwe zangdocent Sippie Broersma
Afbeelding
Nadat Vronie had aangegeven haar verbintenis met onze koorschool te willen beëindigen stelde een commissie van een koorouder en 2 bestuursleden zich tot taak een nieuwe zangdocent te vinden, bij voorkeur nog voor de zomervakantie. Een aantal namen circuleerden en er werd hier en daar gepolst. De naam die direct al kwam en bleef bovendrijven is die van Sippie. Woonachtig in Sneek met een eigen praktijk en goed bekend met de vocale klassieke muziek, zowel theoretisch als praktizerend, en daarenboven nog heel erg aardig ook, wat wilden we nog meer? Sippie wilde gelukkig in ieder geval en kon vanaf september van start met de eerste leerlingen. We maakten kennis met haar op het zomerfeest waar ze haar speelse kant liet zien door vrolijk mee te ravotten in de modderpoelen! Samen met Trevor is Sippie verbonden aan het Fryske Mattéusproject en is ze actief op de lesplaatsen. We hopen heel lang van haar kwaliteiten te mogen genieten!
Afbeelding
Fryske Mattéus Passy met het NNO
Op uitnodiging van het Noord Nederlands Orkest (NNO) werken wij in maart 2018 mee aan zes uitvoeringen van de Fryske Matthäus Passion in verschillende plaatsen in Fryslân.
Speciaal voor Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 werd de Matthäus in het Fries vertaalt. Het NNO dat het project coördineert wil een jongenskoor van minimaal 16 zangers, dus dat betekende werk aan de winkel voor staf en bestuur! Alle basisscholen in Fryslân werden benaderd om hun leerlingen aan te melden voor dit bijzondere project. Uiteindelijk kwamen er twee lesplaatsen in Leeuwarden, een in Ureterp en een in Drachten, waaraan c.a. 15 jongens zijn verbonden, die zich serieus voorbereiden op deelname aan de Fryske Mattéus. De projectlessen worden door Trevor en Sippie gegeven, de uiteindelijke samenstelling van het koor wordt eind januari vastgesteld. Het is de bedoeling dat ook de kinderen van de lesplaats Assen aan dit project deelnemen. De “eigen” jongens van het MJKS worden in Sneek voorbereid. Alle geselecteerde jongens samen vormen straks het MJKS-PLUS-koor. Om het Frysk goed van de tong te krijgen is door Afûk een via internet voor deelnemers toegankelijk bestand met Friese Tekst-opnamen gemaakt. Daarnaast wordt vanuit ons koor hulp geboden de jongens op de diverse lesplaatsen te helpen bij het leren van de juiste uitspraak en intonatie. Een project als dit loopt aardig in de papieren en om die reden is er subsidie aangevraagd bij de provincie. Vooralsnog werd deze afgewezen, maar we hebben een nieuwe scherpere aanvraag gedaan en verwachten dat die wel wordt ingewilligd. Omrop Fryslan maakt van het project en de concertregistratie een opname die ook landelijk zal worden uitgezonden.  
Webpagina en Facebook
Op het gebied van de public relations zijn we aardig aan het bijleren. Een eerste stap was het vernieuwen van onze folder die wat een vlottere uitstraling kreeg. De webpagina werd deze zomer serieus onder handen genomen en het lukt ons aardig om die aktueel te houden. Social media zijn hét communicatiekanaal vandaag de dag, dus ook het MJKS heeft zijn eigen facebookpagina. De aanvoer van informatie, leuke berichtjes e.d. valt nog wat tegen, dus iedereen wordt opgeroepen daar haar of zijn steentje aan bij te dragen! Berichten voor Facebook graag wel altijd via pr@mjks.nl aanleveren. Vooral met het oog op de komende Fryske Mattéus is behoefte aan een aanhoudende stroom van leerzame maar ook speelse berichten.
Vrienden van het MJKS
Al sinds de oprichting van ons koor kent het MJKS het instituut Vrienden. Dit zijn donateurs die ons koor en onze vocale activiteiten een warm hart toedragen. Vrienden doneren minimaal 25 euro aan de Stichting als bijdrage aan ons voortbestaan. Zij krijgen daarvoor jaarlijks een vrijkaart voor een van onze concerten. We zijn heel blij met deze donaties, concerten kosten immers veel geld en een extra financiële ondersteuning is dan zeer welkom! De laatste jaren is de aandacht voor deze financieringsmogelijkheid wat verslapt. Dat is spijtig, want het is vaak niet zo moeilijk om mensen te overtuigen van onze unieke muzikale kwaliteiten en hen om een extra geldelijke ondersteuning daarvan te verzoeken. Het bestuur bezint zich op een actievere werving van Vrienden en staat open voor elke suggestie die tot vergroting van ons Vrienden-bestand kan leiden.
De Martinikar
Al jaren hebben we een trouwe vervoers- en opbouwploeg die steeds weer tot taak heeft de toga’s, de lessenaars, apparatuur voor geluid en video, de belichting etc. op tijd op de locatie te krijgen. De eigen auto’s worden en werden altijd belangeloos voor dit doel ingezet. Een personenauto is echter begrensd in zijn laadruimte. Ook zijn er achterwand-delen in de maak die straks eveneens moeten worden vervoerd. Kort en goed: een eigen aanhangwagen zou uitkomst bieden!  Via Marktplaats kwamen we een geschikte aannemersbak op het spoor voor een schappelijke prijs. Het is de bedoeling dat deze - voorzien van een nieuwe huif met daarop onze koorna(a)m(en) en ons logo – komend voorjaar in gebruik wordt genomen. De foto geeft een idee hoe de huifbelettering er uit gaat zien.  Zo hebben we altijd  levende reclame onderweg naar en van de plaatsen van onze optredens!
Nieuwjaarsfeest 2018
We hebben dit jaar in Leek in De Balkhoeve een schitterend nieuwjaarsfeest gehad. Ouders hadden hun stinkende best gedaan om de feestgangers van allerlei heerlijks te voorzien, er was ruim voldoende en wat was het gezellig met dat sjoelen,  darten, BigPongen en tafelvoetballen! “Never change a winning team” geldt volgens ons ook voor “a winning feast”. Dus dat herhalen we nog een keer op zondag 28 januari op ons vertrouwde adres in Leek. We hebben wat nieuwe spelen erbij, dus het wordt nog leuker! Iedere  zanger en zijn/haar familie is hierbij uitgenodigd; een bijdrage in eet- of drinkbare vorm wordt wel zeer op prijs gesteld!
RABObank Ledensponsporing
Ook in 2017 doen we mee aan de ledensponsporingsactie van de Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland. Dat kan een leuk bedrag opleveren voor onze clubkas! In 2016 zijn we daar met zijn allen – zacht gezegd – niet erg actief voor bezig geweest… Dat moet dit jaar anders! Iedereen heeft een mail gekregen met de oproep in de eigen (ook digitale) omgeving haar of hem bekende rekeninghouders bij de RABObank S-ZWF te vragen een bezoekje te brengen aan www.rabobank.nl. Door daar een stem uit te brengen op nummer RLS301 t.b.v. Stichting Martini Koorschool Sneek vult de bezoeker ons budget aan met 5 euro, geheel op kosten van de Rabobank! Dat kan in de hele maand december. Help mee om zoveel mogelijk sponsoren te interesseren, dat is ook in jouw belang!